مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی ارشد برق
  گرایش قدرت /دانشگاه علوم تحقیقات / معدل 16.08

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت توسعه آب و گاز ایران
  مهندسی برق/ کارشناس
 • مرداد ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۴
  شرکت مشاور بینا
  مهندسی برق/ کارشناس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ETAP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی برق
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • DIALUX
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • ETAP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • DIALUX
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ETAP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی برق
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • DIALUX
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com