مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه سردارجنگل رشت / معدل 15.7

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  پتروشیمی-شرکت نوید توسعه و تجهیز
  مهندسی برق/ تکنسین
 • شهریور ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  پتروشیمی-شرکت دوام انرژی
  مهندسی برق/ اجرایی
 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۲
  شرکت توتن انرژی کیان
  مهندسی برق/ تکنسین
https://.com