مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد روانشناسی
  گرایش عمومی /دانشگاه پیام نور تهران / معدل 18
 • 1385 تا 1389
  کارشناسی روانشناسی
  گرایش بالینی /دانشگاه علامه طباطبایی / معدل 17

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  استیل البرز
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس جذب

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • فرآیند جذب
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مصاحبه استخدامی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آزمون های شخصیتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • فرآیند جذب
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مصاحبه استخدامی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آزمون های شخصیتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com