مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1394 تا 1395
    کارشناسی حقوق
    /دانشگاه پیام نور / معدل 16

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک: Advance
https://.com