مختصری از من

علاقه مند به فعالیت در محیطی هستم که انتظاراتش به مراتب بیشتر از سطح دانشی و مهارتی من باشد،این موضوع محرک جدی در مسیر رشد فردیم محسوب می شود.از پیاده سازی ایده هایم خیلی لذت میبرم. سرعت کار بهم انگیزه مضاعف میدهد و کندی و ندید بازخورد مشخص کسلم میکنه و حالم را ناخوش. مشتاق همکاری با آدمهای باهوشتر و قوی تر از خودم هستم.

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ناپیوسته عمران
  گرایش تکنولوژی عمران-عمران /دانشگاه غیرانتفاعی کوشیار / معدل 17
 • 1391 تا 1393
  فوق دیپلم ساختمان
  گرایش کارهای عمومی ساختمان /دانشگاه فنی و حرفه ای شهید چمران / معدل 16

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۴
  ممیزی شهرداری
  ممیز

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • کامپیوتر - نرم افزاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office PowerPoint
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office word
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر - نرم افزاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com