مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی شیمی
  گرایش کاربردی /دانشگاه پیام نور
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی شیمی
  گرایش کاربردی /دانشگاه پیام نور دماوند

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • تایپ فارسی و انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نقاشی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com