مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی اتاق عمل
  گرایش اتاق عمل /دانشگاه علوم‌پزشکی همدان

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۲ تا آذر ۱۳۹۵
  بیمارستان فاطمیه
  پزشکی درمانیپرستاری/ کارشناس اتاق عمل

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com