مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
  گرایش معماری کامپیوتر /دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • 1386 تا 1391
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش سخت افزار /دانشگاه صنعتی شریف

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com