مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1394
    کارشناسی حسابداری
    گرایش ندارد /دانشگاه غیرانتفاعی ابا

پیشینه شغلی

  • آذر ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۳
    کولوچه پزی کایاشی
    مالی و حسابداری/ منشی و حسابدار
https://.com