مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1391
    فوق دیپلم فناوری اطلاعات و ارتباطات
    گرایش فناوری اطلاعات /دانشگاه علمی کاربردی واحد 20 تهران
https://.com