مختصری از من

اینجانب به تازگی خدمت خود را به پایان رسانیده ام و با پتانسیل و روحیه بالا اماده به کار در این شرکت می باشم

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1393
    دیپلم
    / معدل 15
https://.com