مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی
  /دانشگاه

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۵
  شرکت لبنیات لبنچی
  کارشناس فناوری اطلاعات
 • مهر ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۵
  فروشگاه های زنجیره ای اوشانک وابسته به مجموعه شرکت های گلستان (گروه GBG)
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ کارشناس سفارشات و زنجیره تامین

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com