مختصری از من

من بسیار بسیار به حسابداری وحسابرسی علاقه وافری دارم، اصولاً به کاری که برآیندی یا نتیجه ای داشته باشد بسیار بسیار دوست دارم.

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1395
  کارشناسی ارشد لیسانس حسابداری-فوق لیسانس مدیریت مالی
  گرایش حسابدای گرایش تجمیع و مدیریت گرایش مالی /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات سمنان / معدل 15

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۵
  موسسه حسابداری و حسابداری پارسیان-مؤسسه مراقبتی و حفاظتی سروش آرام زیست- امریه وزات جهاد کشاورزی
  مالی و حسابداری/ به عنوان حسابداری و حسابرس

  توضیحات: یک سال در مؤسسه حسابداری و حسابرسی پارسیان،چهارسال حسابداری در مؤسسه حفاظتی و مراقبتی سروش آرام زیست.دوسال سربازی به طور امریه در وزارت جهاد کشاورزی در بخش حسابرسی و آموزش , فعلیت در ارزشیابی شرکت های تعاونی کشاورزی و روستایی و همچنین ارزشیابی موسسه مالی و اعتباری توسعه نهال نشان که در زمینه مالی و بانکی فعالیت دارند.

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  نداشتم
 • 1395
  نداشتم

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • من به ورزش فوتبال علاقه خاصی دارم.

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری و حسابرسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس حسابداری و فوق لیسانس مدیریت مالی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار همکاران سیستم و هلو و سکه
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره آموزشی حدود هشتاد ساعت در رابطه با آموزش نرم افزارهای همکاران سیستم و هلو و سکه در دوره اموزش حسابداری ویژه بازار کار

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: ندارم
دانش تخصصی
 • حسابداری و حسابرسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس حسابداری و فوق لیسانس مدیریت مالی
https://.com