مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1389
  کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی
  گرایش صنعتی و سازمانی /دانشگاه آزاد اصفهان / معدل 18

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  در رزومه ضمیمه آورده شده است
  منابع انسانی و آموزش/ مسئول منابع انسانی

  توضیحات: فعالیت در زمینه منابع انسانی- جذب و استخدام- آموزش- تناسب شغل و شاغل
  مدیر و موسس مرکز مشاوره تخصصی روانشناسی صنعتی و سازمانی در اصفهان

دانش تخصصی

 • رفتار سازمانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: آیلتس
دانش تخصصی
 • رفتار سازمانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com