مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد
  /دانشگاه / معدل 16.38
 • 1386 تا 1393
  کارشناسی
  /دانشگاه / معدل 14

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  بازاریابی و فروش/
 • مهر ۱۳۸۹ تا مرداد ۱۳۹۱
  مهندسی عمران/ معماری/
 • تیر ۱۳۸۷ تا اردیبهشت ۱۳۸۹
  مهندسی عمران/ معماری/

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com