مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه صنعتی اصفهان / معدل 16.2

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  کیمیاگران سرزمین رایانه (کسرا)
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ دولوپر

نقاط قوت رفتاری

 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی اندروید
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ionic
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • html
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • angularJS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • TFS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Scrum Methodology
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • scrum master
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Team Management
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Git
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Corel videostudio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی اندروید
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ionic
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • html
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • angularJS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • TFS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Scrum Methodology
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • scrum master
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Team Management
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Git
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com