مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مکانیک
  گرایش تبدیل انرژی /دانشگاه امام خمینی قزوین
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مکانیک
  گرایش حرارت و سیالات /دانشگاه بیرجند

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
 • 1393
  تدریس: ریاضی-فیزیک-دروس کارشناسی مکانیک
 • 1393
  تدریس

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی مکانیک-سیالات
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CATIA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Fluent
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • engineering equation solver
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • carrier hap
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HYSYS
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی مکانیک-سیالات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com