مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1392
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد / معدل 14.03

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  شرکت مدیریت ساخت وسرمایه گذاری بانک تجارت
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مسئول فنی
 • مهر ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۲
  دانشگاه آزاد
  مالی و حسابداری/ متصدی امور اداری

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • شبکه های کامپیوتری
  60% Complete
  عنوان مدرک: +network
 • شبکه های کامپیوتری
  60% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
 • شبکه های کامپیوتری
  60% Complete
  عنوان مدرک: MCSE
دانش تخصصی
 • شبکه های کامپیوتری
  60% Complete
  عنوان مدرک: +network
 • شبکه های کامپیوتری
  60% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
 • شبکه های کامپیوتری
  60% Complete
  عنوان مدرک: MCSE
https://.com