مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1395
    کارشناسی مهندسی مکانیک
    گرایش سیالات /دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود / معدل 16

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com