مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1391
    کارشناسی حسابداری
    گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد فیروزکوه / معدل 15

پیشینه شغلی

  • اردیبهشت ۱۳۸۷ تا هم اکنون
    زمین ران روش
    مالی و حسابداری/ مدیر مالی
https://.com