مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد مهندسی علوم دامی
  گرایش پرورش و مدیریت طیور /دانشگاه تربیت مدرس تهران / معدل 17

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۸۶ تا مهر ۱۳۹۰
  مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تنکابن
  ناظر فنی دام

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  ارائه مقاله درکنفرانس ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشگاه کردستان تحت عنوان: تاثیر آنتی بادی اختصاصی زرده تخم مرغ علیه E. coli بر الگوی پروتیئن خون و جمعیت E. coli
 • 1392
  ارایه مقاله درهمایش ملی دام شمال کشور تحت عنوان : تاثیر آنتی بادی اختصاصی زرده تخم مرغ بر کاهش کلونیزاسیون با کتری اشرشیاکلی در جوجه های گوشتی
 • 1392
  ارائه مقاله در همایش سالانه طیور آمریکا2013 PSA Annual Meeting تحت عنوان Effect of egg yolk specific antibodies on reducing colonization of E. coli in intestine of broiler chickens.
 • 1392
  مقاله علمی پژوهشی مجله نحقیقات دامپزشکی دانشگاه تهران تحت عنوان: تأثیر پادتن اختصاصی زرده تخم مرغ بر مرفولوژی مخاط روده وکاهش موضعی شدن باکتری اشریشیاکلی در جوجه های گوشتی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL1-ICDL2

ابزار و نرم افزار

 • SAS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL1-ICDL2
https://.com