مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه بویین زهرا / معدل 15

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۵
  ذوب فلزات
  مالی و حسابداری/ حسابدار

  توضیحات: ارتباط قوی و موثر و زمینه سازی درامر مشتری مداری
  درکنار انجام کارهای مالی و خریدوفروش

https://.com