مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه غیرانتفاعی کوشیار / معدل 13.45

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  کلوچه کوکی
  مالی و حسابداری/ استادکار

  توضیحات: 2.5 سال کار در قنادی
  1.5 سال کار در کلوچه و کوکی به عنوان استاد کار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
https://.com