مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه لرستان / معدل 18.55
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش مخابرات /دانشگاه شهید بهشتی تهران / معدل 15.5

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  تدریس 2 ترم آموزش Matlab در مجتمع فنی تهران شعبه خرم آباد. حل تمرین دروس ریاضی 1 و 2، ریاضی مهندسی و معادلات دیفرانسیل در دانشگاه شهید بهشتی تهران. چاپ کتاب رله گذاری کامپیوتری سیستم های قدرت مترجمین: دکتر فرهاد نامداری - استادیار دانشگاه لرستان ، مهندس محمد بخشی پور مقالات چاپ شده در ژورنال 1. Bakhshipour, Mohammad, Farhad Namdari, and Nooshin Bahador. "New Hybrid Non-Dominated Sorting Differential Evolutionary Algorithm." Bulletin of Electrical Engineering and Informatics 5, no. 2 (2016). 2. Bakhshipour, Mohammad, Farhad Namdari, and Mohammad Sedaghat. "A Comprehensive Investigation of Introducing an Innovative Hybrid Non Dominated Sorting Differential Evolutionary Algorithm." International Electrical Engineering Journal (IEEJ) 6, no. 11 (2015): 2083-2088. 3. M. Sedaghat, E. Rokrok, M. Bakhshipour. "A Novel Method Based on Biogeography-Based Optimization for DG Planning in Distribution System." TELKOMNIKA Indonesian Journal of Electrical Engineering 15, no. 1 (2015). 4. Samadinasab, Sajad, Farhad Namdari, Nader Shojaei, and Mohammad Bakhshipour. "Optimal Coordination of Overcurrent and Distance Relays Using Hybrid Differential Evolutionary and Genetic algorithms (DE-GA)."International Electrical Engineering Journal (IEEJ) 6, no. 8 (2015): 1999-2008. 5. S. Samadi Nasab, F. Namdari, N. Shojaei, M. Bakhshipour. "Optimal Coordination of Overcurrent and Distance Relays Using Hybrid Differential Evolutionary and Genetic algorithms (DE-GA)." TELKOMNIKA Indonesian Journal of Electrical Engineering 15, no. 1 (2015). 6. Khajeh Ahmad Attari, Sina, Mahmoud Reza Shakarami, Farhad Namdari, and Mohammad Bakhshipour. " Multiobjective Optimal Reconfiguration of Power Distribution Systems with Load Uncertainty Using a Genetic Algorithm Based on NSGA-II. ."International Electrical Engineering Journal (IEEJ) 6, no. 10 (2015): 2040-2047. 7. Attari, Sina Khajeh Ahmad, Mohammad Bakhshipour, Mahmoudreza Shakarami, and Farhad Namdari. "A Novel Method Based on Teaching-Learning-Based Optimization for Recloser Placement with Load Model Consideration in Distribution System." Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science 2, no. 1 (2016). 8. Samadinasab, Sajad, Farhad Namdari, and Mohammad Bakhshipor. "The Influence of Moisture and Temperature on the Behavior of Soil Resistivity in Earthing Design Using Finite Element Method." Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science 2, no. 1 (2016). مقالات کنفرانسی: 1. M. Bakhshipour, F. Namdari, M. Sedaghat, S. SamadiNasab. “A comprehensive study on specifying an intelligent approach to solve network reconfiguration problem”, 2th international Congress of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology, Tehran, Iran, July 23, 2015. 2. محمد بخشی پور، فرهاد نامداری، مجتبی جباری قادی، بهروز رضایی علم. الگوریتم بهینه ساز مبتنی بر ساختار زندگی گرگ ها (WLBA). دومین کنگره بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات. تهران، دانشگاه شهید بهشتی. 31 تیر 1394. 3. محمد صداقت، اسماعیل رک رک، محمد بخشی پور. تجدید ساختار شبکه و مکان یابی بهینه منابع تولید پراکنده به منظور کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ در سیستم توزیع. کنفرانس ملی چشم انداز 1404 و دستاوردهای تکنولوژیک علوم مهندسی. شیراز، تیر 94. 4. مسعود طرهانی، محمودرضا شاکرمی، محمد بخشی پور. جایابی بهینه انواع منابع تولید پراکنده برای بهبود شاخص های الکتریکی در سیستم توزیع. کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر. کرمانشاه، اردیبهشت 94. 5. M. Sedaghat, E. Rokrok, M.R. Shakarami, M. Bakhshipour. “A comparison between optimal allocation of DG unit and reactive power compensator for voltage profile improvement and loss reduction using BAT algorithm”, Conference technology, computer engineering and electrical, Kermanshah, Iran, 2015. 6. سجاد صمدی نسب، فرهاد نامداری، محمد بخشی پور، نادر شجاعی. هماهنگی بهینه رله های جریان زیاد با استفاده از ترکیب الگوریتم های تکاملی دیفرانسیلی و ژنتیک (DE-GA). کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر. کرمانشاه، اردیبهشت 94. 7. محمد بخشی پور، بهروز رضایی علم، سجاد صمدی نسب. تاثیر رطوبت خاک در طراحی ارتینگ با استفاده از روش تحلیل اجزاء محدود(FEM). کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر. کرمانشاه، اردیبهشت 94. 8. سینا خواجه احمد عطاری، محمودرضا شاکرمی، فرهاد نامداری، محمد بخشی پور. جایابی بهینهی ریکلوزر با در نظر گرفتن مدل بار به منظور بهبود شاخصهای قابلیت اطمینان. کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر. کرمانشاه، اردیبهشت 94. 9. فرهاد نامداری، سینا خواجه احمد عطاری، محمد بخشی پور، رضا صداقتی. حل بهينهی در مدار قرار گرفتن نيروگاه ها به کمک الگوريتم ترکيبي ژنتيک و تکاملی و ژنتیک. کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر. کرمانشاه، اردیبهشت 94. 10.S. Khajeahmad Attari, M.R. Shakarami, F. Namdari, M. Bakhshipour. “Optimal Recloser Number and Placement with Load Model Consideration for Reliability Improvement”, 2th international Congress of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology, Tehran, Iran, July 23, 2015. 11. S. Samadinasab, F. Namdari, M. Bakhshipour, N. Shojaei. “Optimal Coordination of Overcurrent and Distance Relays Using Hybrid Differential Evolutionary and Genetic algorithms”, 2st .International Congress of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology, July 23, 2015- Tehran- Iran.

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Comsol
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Gams
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com