مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسى برق
  گرایش الكترونيك /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامى واحد ساوه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زبان فرانسه
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان فرانسه
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com