مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد رشته ریاضی
  گرایش تحقیق در عملیات /دانشگاه پیام نور شیراز / معدل 17

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۴ تا مهر ۱۳۹۳
  کانون ریاضی
  دبیر

دانش تخصصی

 • ریاضیات ومحاسبات تحقیق در عملیات
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ریاضیات ومحاسبات تحقیق در عملیات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com