مختصری از من

به عنوان شخصی که با علاقه و به صورت آکادمیک در رشته ی مهندسی فناوری اطلاعات تحصیل میکنم بسیار علاقه مند هستم تخصص و انگیزه خود را با تیم حرفه ای شما توسعه بخشم .
چند ویژگی بارز اینجانب که می تواند در راستای پیشبرد اهداف سازمانی شما مفید واقع شود ، روحیه کار گروهی ، تعهد و مسؤلیت پذیری می باشد.
عامل مهمی که توان مضاعفی در زمینه فعالیت شما به بنده میدهد ،علاقه وافر اینجانب به حوزه فناوری اطلاعات می باشد.

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / معدل 17.86

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زبان برنامه نویسی C++
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio Ultimate
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان برنامه نویسی C++
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com