مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1395
    فوق دیپلم حسابداری مالی
    /دانشگاه بیمه ایران / معدل 15
https://.com