مختصری از من

دارای دیپلم ریاضی و دانشجوی کارشناسی پیوسته رشته مهندسی صنایع گرایش ایمنی دانشگاه شهید بهشتی می باشم.در حال حاضر مشغول به تحصیل نیستم ،به دلیل اینکه کلاس های دانشگاه از بهمن ماه آغاز خواهد شد.

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com