مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی ارشد علوم تربیتی
  گرایش برنامه ریزی درسی /دانشگاه خوارزمی / معدل 16

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  گمرک جمهوری اسلمی ایران
  صادرات. واردات. ترانزیت. ترخیص کار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com