مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1393
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه پیام نور شهریار

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۴۸ تا دی ۱۳۴۸
  شکرت مدیریت راهبردی امین (انارستان)
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ توسعه دهنده جاوا در تیم اپلیکیشن نارکت

  توضیحات: بنده به عنوان توسعه دهنده JEE در این پروژه مشغول بودم

 • دی ۱۳۴۸ تا دی ۱۳۴۸
  شرکت گام الکترونیک
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ توسعه دهنده JEE

  توضیحات: بنده به عنوان توسعه دهنده JEE در پروژه سامانه دسته چک و مطبوعات بانک سپه مشغول بودم، همکاری بنده از انتهای فاز شناخت آغاز گردید و تا بعد از استقرار و پشتیبانی ادامه داشت.

 • دی ۱۳۴۸ تا دی ۱۳۴۸
  شرکت ایده پرداز ژوبین
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ توسعه دهنده JEE

  توضیحات: بنده به عنوان توسعه دهنده JEE در پروژه سامانه دسته چک و مطبوعات بانک سپه مشغول بودم، همکاری بنده از انتهای فاز شناخت آغاز گردید و تا بعد از استقرار و پشتیبانی ادامه داشت. همکاری بنده در این پروژه بعدا در قالب شرکت گام الکترونیک ادامه یافت.

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com