مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۳ تا اسفند ۱۳۹۳
  موسسه فرهنگی و هنری خراسان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مسئول واحد نرم افزار

پروژه ها

 • 1391
  آخرین خبر
  مدیر فنی پروژه

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • اسپانیایی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com