مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  موسسه فرهنگی و هنری خراسان
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ مدیر محصول
 • فروردین ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۹۳
  موسسه فرهنگی و هنری خراسان
  نرم افزار/ مسئول واحد

پروژه ها

 • آخرین خبر
  مدیر تیم تولید؛ عضو شورای برنامه ریزی محصول

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خلاقیت و نوآوری
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • اسپانیایی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com