مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه آزاد

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com