مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی آب
  گرایش سازه های آبی /دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری / معدل 18.31

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  دانشگاه لرستان
  دانشجوی دکتری

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 10 مقاله در کنفرانس های متفاوت دو طرح پژوهشی در حال انجام یک ثبت اختراع در حال بررسی

پروژه ها

افتخارات

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • مجموعه نرم‌افزارهای آفیس( بجز Access)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com