مختصری از من

ده ماه بازاریاب تلفنی سفارش کارت ویزیت و تبلیغات
شیش ماه حسابدار و فروشنده که بخاطر سنگینی درس کنار گذاشتم
و نه ماه نت ورکر

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش علوم دام /دانشگاه پیام نور

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فرهنگی و اجتماعی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • آشنایی با ورد و پاور پوینت و نرم افزار هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com