مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی چاپ
  گرایش طراحی و آماده سازی /دانشگاه فرهنگ و هنر واحد۵تهران

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت چاپ بانک ملت
  عملیات و تولیدتعمیر و نگهداری/ اپراتور دستگاه چاپ فلکسو و برش رول ب رول(LEMU)

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  برگزارى کارگاه آموزش دستگاه اندازه گیری ویسکوزیته و فام مرکب چاپ (applicator ) و کاربرد آن در چاپ فلکسو گرافی ......................................................................................
 • 1394
  مقاله بهبود عملکرد و کیفیت فیلم های بسته بندی با چسنبده سیلانی .دانشگاه جامع امام حسین
 • 1394
  مقاله راهکار های علمی برای رفع مشکلات در چاپ افست و بهبود کیفیت آن دانشگاه جامع امام حسین

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزشی: بسکتبال

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • دنسیتومتری
  80% Complete
  عنوان مدرک: کنترل کیفیت رنگ در چاپ
 • Applicator
  100% Complete
  عنوان مدرک: کنترل کیفیت و غلظت رنگ در چاپ فلکسو گرافی
 • عکاسی تبلیغاتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • عکاسی دیجیتال
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی کامل با عملیات چاپ و انواع روش های چاپی(افست، فلکسوگرافی، گرارور، پدپرینت، سیلک اسکرین،دیجیتال)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنا به عملیات پیش از چاپ شامل طراحی و آماده سازی انواع فرم و فایل چاپی،فرم بندی. صفحه بندی و مونتاژ
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی کامل به استاندارد های چاپ و پیش از چاپ و کنترل کیفیت
  80% Complete
  عنوان مدرک: کنترل کیفیت و مدیریت رنگ در چاپ
 • آشنایی کامل به فرآیند پس از چاپ شامل؛برش، تا،ترتیب،تک جلدسازی و فویل استمپینگ
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Illustrator
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe InDesign
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe acrobat
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • دنسیتومتری
  80% Complete
  عنوان مدرک: کنترل کیفیت رنگ در چاپ
 • Applicator
  100% Complete
  عنوان مدرک: کنترل کیفیت و غلظت رنگ در چاپ فلکسو گرافی
 • عکاسی تبلیغاتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • عکاسی دیجیتال
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی کامل با عملیات چاپ و انواع روش های چاپی(افست، فلکسوگرافی، گرارور، پدپرینت، سیلک اسکرین،دیجیتال)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنا به عملیات پیش از چاپ شامل طراحی و آماده سازی انواع فرم و فایل چاپی،فرم بندی. صفحه بندی و مونتاژ
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی کامل به استاندارد های چاپ و پیش از چاپ و کنترل کیفیت
  80% Complete
  عنوان مدرک: کنترل کیفیت و مدیریت رنگ در چاپ
 • آشنایی کامل به فرآیند پس از چاپ شامل؛برش، تا،ترتیب،تک جلدسازی و فویل استمپینگ
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com