مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
  گرایش علوم اقتصادی /دانشگاه علامه محدث نوری / معدل 16.17
 • 1385 تا 1388
  کارشناسی علوم اقتصادی
  گرایش اقتصاد نظری /دانشگاه مازندارن / معدل 16.49

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت بازرسی و مهندسی آزمون آسا پارسه
  کارشناس ارزشیابی
 • مرداد ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۴
  کانون تبلیغاتی کتیبه
  مالی و حسابداری/ حسابداری

  توضیحات: انجام امور مالی، ایجاد بایگانی سیستمی ،گزارش دهی دوره ای

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ارزیابی طرح های اقتصادی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین و مقررات بازار سرمایه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه ICDL

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ارزیابی طرح های اقتصادی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین و مقررات بازار سرمایه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه ICDL
https://.com