مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1391
    کارشناسی کارشناسی معماری داخلی
    /دانشگاه غیر انتفاعی مازیار رویان / معدل 17.82
https://.com