مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا هم اکنون
    کارشناسی علوم مهندسی
    گرایش ریاضی مهندسی ، خوشه بهینه سازی /دانشگاه اردکان / معدل 13.97

سوابق آموزشی پژوهشی

  • 1395

نقاط قوت رفتاری

  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
  • مشتری مداری
https://.com