مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت مالی
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • 1389 تا 1391
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه موسسه آموزش عالی علامه قزوینی / معدل 18.43

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  موسسه مطالعات و بررسی های اقتصادی و بازرگانی خاورمیانه
  مالی و حسابداری/ امور مالی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی نوسا
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com