مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1389
  کارشناسی ارشد MBA
  /دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۴
  گروه سولیکو(کاله)
  منابع انسانی/ مدیر منابع انسانی
 • تیر ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۲
  شرکت کاشی ایرانا
  منابع انسانی/ مدیر منابع انسانی
 • تیر ۱۳۸۹ تا تیر ۱۳۹۰
  بیمه توسعه
  منابع انسانی/ مدیر منابع انسانی
 • مرداد ۱۳۸۶ تا مرداد ۱۳۹۰
  شرکت واحد انوبوسرانی تهران
  منابع انسانی/ مدیر کل منابع انسانی
 • اردیبهشت ۱۳۸۵ تا مرداد ۱۳۸۶
  سازمان بازیافت و تبدیل مواد
  منابع انسانی/ مدیر منابع انسانی
 • آذر ۱۳۶۹ تا اسفند ۱۳۸۴
  گروه بهمن
  منابع انسانی/ رییس امور اداری
 • اسفند ۱۳۶۵ تا آذر ۱۳۶۹
  سازمان توسعه راه های ایران
  خرید و تدارکات/ زنجیره تامین/ سرپرست انبار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی نیروی انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی نیروی انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com