مختصری از من

به عنوان یک کارمند در محل کار تمام سعی و تلاشم بر این میباشد که وظیفه های که به بنده محول شده با سعی و کوشش فراوان در اسرع وقت انجام دهم و هدف بالا بردن ارتقای کیفت شرکت میباشد چرا که پیشرفت شرکت باعث پیشرفت خود کارمند میباشد .و رسیدن به هدف با تلاش و صبر امکان پذیر میباشد.

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1391
  دیپلم علوم انسانی
  / معدل 13

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۴
  تاکسی سرویس قصر نوین
  رزرویشن تاکسی سرویس قصر نوین
 • بهمن ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۴
  دفتر الکترونیک شهرداری کد 1506
  کارشناس عوراض خودرو ورابط دفتر خدمات الکترونیک شهرداری و شهرداری منطقه 15

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • اشنایی با کامپیوتر در بخش برنامه های office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اشنایی با کامپیوتر در بخش برنامه های office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com