مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها /دانشگاه صنعتی مازندران / معدل 16.38

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  َشرکت طراحی و مهندسی مثلث فیروزه ای
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ ناظر اجرا و کنترل پروژه
 • بهمن ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  شرکت آینده طلایی پارسیان
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ مسؤل انبار و مسؤل خرید
 • تیر ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۰
  شرکت مشاوره مهندسی روژان و همکاران
  مهندسی صنایع/ برنامه ریز و تحلیل گر
 • تیر ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۰
  شرکت پخش آناتا
  بازاریابی و فروش/ مشاور فروش

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1391
  پایان نامه اختیاری کارشناسی در حوزه JIT

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com