مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیزیت فناوری اطلاعات IT
  گرایش کسب و کار الکترونیک /دانشگاه دانشگاه آزاد تهران مرکز / معدل 18
 • 1388 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  گرایش مهندسی فناوری اطلاعات /دانشگاه گسترش انفورماتیک / معدل 18

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  صندوق رفاه دانشجویان
  مدیریت ارشد رهبر کسب و کار/ رییس اداره پیگیری وصول مطالبات و معوقات

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت فناوری اطلاعات
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد

ابزار و نرم افزار

 • مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت فناوری اطلاعات
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد
https://.com