مختصری از من

نقاط قوت رفتاری:
ارتباطات
انعطاف پذیری
تعهد و انگیزه خدمت
حل مسئله و تصمیم گیری
روحیه کار تیمی
مسئولیت پذیری و پاسخگویی

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشگاه قم / معدل 16.92

پروژه ها

 • 1395
  رسم نمودار dfd برای سیستم بیمارستان
  طراح و مجری

  توضیحات: در این پروژه ارتباطات موجود در بیمارستان با جزییات در نرم افزار power designer و در فالب نمودار dfd پیاده سازی شد

 • 1394
  پروژه shell script برای ثبت نمرات دانشجویان و گزارش گیری
  برنامه نویس
 • 1394
  انواع نمودار برای سیستم دانشگاهی گلستان
  طراح و مجری

  توضیحات: در این پروژه نمودارهایی نظیرactivity, package,collaboration, usecase, class diagram, deployment, sequance diagram با استفاده از نرم افزار paradiagram visual پیاده سازی شده اند.

 • 1393
  جستجو در فایل های متنی در کامپیوتر
  برنامه نویس

دانش تخصصی

 • آشنایی با زبان c++
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • آشنایی با microsoft office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با ultimate studio visual
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با power designer
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با visio
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با packet tracer
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با quartus
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با proteus
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با cs6 audition adobe
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آشنایی با زبان c++
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com