مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی برق
  گرایش کنترل /دانشگاه شهید باهنر کرمان / معدل 17.3
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش کنترل /دانشگاه هرمزگان / معدل 15.95

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۲
  شرکت فنی و مهندسی راهگزین رایانه
  مهندسی برق/ کارآموز

  توضیحات: در طول مدت کارآموزی در این شرکت دوره های مختلف نرم افزاری از جمله طراحی مدارات الکتریکی، برنامه نویسی مدارات مجتمع و فعالیت های عملی را گذراندم.

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CodeVisionAVR
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Altium Designer (طراحی مدار)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Proteus
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • psim
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Xilinx ISE Design
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CATIA
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com