مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه فردوسی مشهد / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  طراحان مدارات دیجیتال
  مهندسی برق/ برنامه نویس

  توضیحات: طراح و برنامه نویس مدارات کنترلی صنعتی

 • مهر ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  دانشگاه فردوسی مشهد
  مهندسی برق/ مسئول آزمایشگاه طراحی سیستم های دیجیتال

  توضیحات: طراح و برنامه نویس مدارات

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  تدریس AVR
 • 1393
  تدریس برنامه نویسی ++c
 • 1393
  حل تمرین برنامه نویسی c++

پروژه ها

 • 1395
  انجام پروژه های علمی و عملی زیر نظر اساتید دانشکده مهندسی داشنگاه فردوسی مشهد
  مدیر و طراح

  توضیحات: راه اندازی ماژول های موجود در بازار

 • 1394
  همکاری باشرکت نوین طراحان مدار به عنوان برنامه نویس
  طراح
 • 1394
  کنفرانس ملی ساختمان سبز
  عضو تیم اجرایی و علمی و سیاست گذاری کنفرانس ملی ساختمان سبز
 • 1394
  همایش دانشگاهی چالش ها و فرصت ها
  دبیر همایش دانشگاهی چالش ها و فرصت ها
 • 1394
  برگزاری و علمی مسابقات ملی طراحی گیت های منظقی
  دبیربرگزاری و علمی مسابقات ملی طراحی گیت های منظقی
 • 1393
  طراحی مسابقه خود رو های هوشمند الکتریکی دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر و طراح
 • 1393
  طراحی مسابقه گیت های منطقی دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر و طراح
 • 1393
  طراحی مسابقه پایداری شناور ها دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر و طراح
 • 1393
  طراحی مسابقات عمود پرواز های جنگنده و تند رو دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر و طراح
 • 1393
  موسس اولین انجمن علمی مسابقات مهندسی(efc) دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر
 • 1393
  طراحی مسابقات پایداری شناور های دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر و طراح
 • 1393
  شرکت برق منظقه به عنوان برنامه نویس میکروکنترلر های ARMو هوشمند سازی شبکه
  طراح
 • 1393
  انجمن علمی efc
  دبیر انجمن علمی efc
 • 1392
  تشخیص پلاک از طریق پردازش تصویر با نرم افزار متلب
  مجری و طراح

  توضیحات: طراحی و ساخت دوربین های تشخیض پلاک کمپ بابا قدرت مشهد

 • 1392
  دبیر انجمن علمی برق
  دبیر انجمن علمی برق
 • 1391
  کنفرانس ملی برق
  عضو تیم اجرایی کنفرانس ملی برق

افتخارات

 • 1394
  کسب تقدیر از رییس دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان پژوهشگر موفق
 • 1394
  برگزیده جشنواره دانشگاهی حرکت
 • 1393
  موسس اولین انجمن علمی مسابقات مهندسی(efc) دانشگاه فردوسی مشهد
 • 1393
  دبیر انجمن علمی efc
 • 1392
  دبیر انجمن علمی برق

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • دبیر انجمن علمی برق
 • دبیر انجمن علمی efc

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • دوره آموزش AVR پیشــرفته
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • Proteus
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • C/C++
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • CodeVisionAVR
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • avr studio
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه فردوسی مشهد
 • Altium Designer (طراحی مدار)
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه فردوسی مشهد
 • PSpice
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه فردوسی مشهد

ابزار و نرم افزار

 • دوره آموزش AVR پیشــرفته
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • avr studio
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • Altium Designer
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه فردوسی مشهد
 • PSpice
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه فردوسی مشهد
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه فردوسی مشهد
 • Proteus
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • Visual Studio
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه فردوسی مشهد
 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه فردوسی مشهد
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Xilinx ISE Design
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • dialux
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: FCE
دانش تخصصی
 • دوره آموزش AVR پیشــرفته
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • Proteus
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • C/C++
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • CodeVisionAVR
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • avr studio
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه فردوسی مشهد
 • Altium Designer (طراحی مدار)
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه فردوسی مشهد
 • PSpice
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه فردوسی مشهد
https://.com