مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دولتی کوثر بجنورد / معدل 16.55

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک: تکنسین شبکه های بی سیم،تعمیرکار رایانه شخصی، برنامه نویسی اندروید

ابزار و نرم افزار

 • شبکه
  40% Complete
  عنوان مدرک: تکنسین عمومی شبکه های بی سیم

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک: تکنسین شبکه های بی سیم،تعمیرکار رایانه شخصی، برنامه نویسی اندروید
https://.com