مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک
  گرایش عمران -عمران /دانشگاه پلی تکنیک تهران

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  استانداری
  مهندسی عمران معماری/ مدیر پروژه

  توضیحات: مهندسی جامع

 • آبان ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  کارفرما
  مدیریت ارشد رهبر کسب و کار/ مهندس

  توضیحات: مهندسی جامع وجهادی

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • مدیریت اجرایی EMBA
  100% Complete
  عنوان مدرک: دکتری

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: Tilor
https://.com