مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی مهندسی عمران
    گرایش عمران /دانشگاه آزاد دهاقان / معدل 14

زبان

  • انگلیسی
    80% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com